بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد برای تاریخ یکشنبه 30 دی

رزرو و خرید بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • اتوبوس اسکانيا مارال

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 07:00

  ظرفیت: 42 نفر

  246,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 09:45

  ظرفیت: 23 نفر

  246,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا - ViP

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 10:30

  ظرفیت: 20 نفر

  417,600
  334,080ریال
  20 %
 • اتوبوس اسکانيا

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 11:00

  ظرفیت: 27 نفر

  246,000
  196,800ریال
  20 %
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 11:30

  ظرفیت: 0 نفر

  246,000
  196,800ریال
  20 %
 • اتوبوس اسکانيا

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 12:00

  ظرفیت: 1 نفر

  246,000
  196,800ریال
  20 %
 • اتوبوس مارالVIP

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 14:15

  ظرفیت: 12 نفر

  417,600ریال
 • اتوبوس اسکانيا مارال vip

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 12 نفر

  417,600ریال
 • اتوبوس (V i P) - اسکانيا مارال

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 25 نفر

  417,600ریال
 • اتوبوس DORSA - V iP دورسا مانيتوردار بزرگ (10 اينج اختصا

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 14:45

  ظرفیت: 13 نفر

  417,600ریال
 • اتوبوس اسکانيا مارال

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 35 نفر

  246,000
  196,800ریال
  20 %
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 0 نفر

  246,000
  196,800ریال
  20 %
 • اتوبوس مارال VIP

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 19 نفر

  417,600
  334,080ریال
  20 %
 • VIP

  بیرجند مشهد (خراسان )

  ساعت: 21:50

  ظرفیت: 14 نفر

  417,600
  334,080ریال
  20 %
 • اتوبوس اسکانيا مارال vip

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 16 نفر

  417,600ریال
 • اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس مانيتوردار

  ترمینال بیرجند مشهد مقدس

  ساعت: 22:45

  ظرفیت: 17 نفر

  417,600
  334,080ریال
  20 %
 • اتوبوس B9 R.... VIP

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 22:45

  ظرفیت: 15 نفر

  417,600ریال
 • اتوبوس اسکانيا مارال

  ترمینال بیرجند مشهد (خراسان)

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 11 نفر

  246,000ریال
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر بیرجند به مشهد میتوانید از پرواز استفاده نمایید