بلیط اتوبوس تهران به تبریز برای تاریخ یکشنبه 30 دی

رزرو و خرید بلیط اتوبوس تهران به تبریز بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • اسکانیا تخت شو ۲۵نفره

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 06:15

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) تبریز

  ساعت: 07:00

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • اسکانیا تخت شو ۲۵نفره

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 07:15

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 07:30

  ظرفیت: 19 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • vip25 تخت شو

  پایانه غرب(تهران) سراب (آذربایجان شرقی )

  ساعت: 07:45

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 08:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 09:00

  ظرفیت: 9 نفر

  550,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 09:00

  ظرفیت: 7 نفر

  550,000ریال
 • vip25 تخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 09:00

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 09:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • اسکانیا ۲۵ نفره تختشو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 09:45

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  456,500ریال
  17 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) تبریز

  ساعت: 10:00

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • مارال 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 10:30

  ظرفیت: 12 نفر

  550,000ریال
 • مارال 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 10:30

  ظرفیت: 12 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 10:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • اسکانیا ۲۵ نفره تختشو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 11:00

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  456,500ریال
  17 %
 • اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 11:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره -مانیتوردار-اینترنت -ناهار رایگان

  پایانه غرب تهران ارومیه

  ساعت: 12:15

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • VIP 25 نفره مانيتور دار

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 18 نفر

  550,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 7 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا ۲۵ نفره تختشو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  456,500ریال
  17 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره با اینترنت و نهار رایگان

  پایانه غرب تهران ارومیه

  ساعت: 13:15

  ظرفیت: 24 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا ۲۵ نفره تختشو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 13:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  456,500ریال
  17 %
 • درسای ۲۵نفره مانیتوردار

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 14:15

  ظرفیت: 24 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 8 نفر

  550,000ریال
 • درسا VIP مانيتوردار

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 11 نفر

  550,000ریال
 • مان ۲۶ نفره تخت شو

  پایانه غرب(تهران) ارومیه

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • مان تخت شو۲۶نفره

  پایانه غرب(تهران) شوط

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 26 نفر

  550,000ریال
 • مان ۲۶نفره تخت شوبا شام واینترنت رایگان

  پایانه غرب(تهران) ارومیه

  ساعت: 17:15

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • مان ۲۵ VIP

  پایانه غرب(تهران) سلماس

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 12 نفر

  550,000ریال
 • مارال 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران اروميه

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 18 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 12 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره //باشام رایگان

  پایانه غرب تهران ارومیه

  ساعت: 20:15

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

  پایانه غرب(تهران) سلماس

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • مان V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) ارومیه

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • مارال تختشوباشارژکن ووایفای رایگان

  پایانه غرب(تهران) مرند

  ساعت: 20:45

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • مارال 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران اروميه

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیامارال۲۵نفره(مانیتورداراینترنت شام )

  پایانه غرب(تهران) ارومیه

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • مان۲۶نفره(تخت شو)

  پایانه غرب(تهران) هادیشهر

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 18 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 12 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 0 نفر

  550,000ریال
 • مان 26 نفره VIP

  ترمینال غرب (آزادی) شبستر

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 26 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • مانVIPتخت شو۲۶نفره

  پایانه غرب(تهران) مرند

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 26 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • VIP MARAL مانیتوردارباشام رایگان تخت شو

  پایانه غرب(تهران) ارومیه

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 19 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا تک صندلی۳۲

  پایانه جنوب(تهران) تبریز

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 26 نفر

  470,000
  423,000ریال
  10 %
 • ۲۶نفرهV.I.P(مانیتوردار)

  پایانه بیهقی(تهران) ارومیه

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 21 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا تک صندلی VIP

  پایانه غرب(تهران) مرند

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 29 نفر

  470,000ریال
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 20 نفر

  550,000ریال
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران شبستر

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 19 نفر

  550,000ریال
 • مان VIPتختشو۲۵نفره(اینترنت.مانیتور.شام رایگان)

  پایانه غرب(تهران) ارومیه

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 19 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

  پایانه غرب(تهران) مرند

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 22:20

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال غرب (آزادی) شبستر

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 21 نفر

  550,000
  467,500ریال
  15 %
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 19 نفر

  550,000ریال
 • ۲۵ نفره وی ای پی

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 16 نفر

  550,000
  357,500ریال
  35 %
 • VIPتک صندلی.

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 20 نفر

  350,000
  315,000ریال
  10 %
 • اسکانیامارال۲۵نفره(باشام رایگان)

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 20 نفر

  550,000
  385,000ریال
  30 %
 • مان V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) تبریز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • مارال 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 22:40

  ظرفیت: 0 نفر

  550,000ریال
 • مان ۲۶نفره تخت شوبا شام واینترنت رایگان

  پایانه غرب(تهران) مرند

  ساعت: 22:45

  ظرفیت: 21 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا VIP تخت شو مانیتوردار

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 22:45

  ظرفیت: 12 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • مان VIPتختشو۲۵نفره(اینترنت.مانیتور.شام رایگان)

  پایانه غرب(تهران) ارومیه

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 18 نفر

  550,000
  495,000ریال
  10 %
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 23:20

  ظرفیت: 24 نفر

  550,000ریال
 • مارال تخت شو ۲۵نفره

  پایانه غرب تهران تبریز

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000
  440,000ریال
  20 %
 • مارال تخت شومانیتوردار با اینترنت

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 24 نفر

  550,000
  385,000ریال
  30 %
 • مان V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) تبریز

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 23 نفر

  550,000ریال
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 23:40

  ظرفیت: 24 نفر

  550,000ریال
 • وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

  پایانه غرب(تهران) تبریز

  ساعت: 23:45

  ظرفیت: 25 نفر

  550,000
  357,500ریال
  35 %
 • درســا V.I.P(مانیتوردار)

  پایانه بیهقی(تهران) تبریز

  ساعت: 23:55

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 23:59

  ظرفیت: 14 نفر

  550,000ریال
 • مان 25 مانيتور دار

  ترمینال بیهقی تهران تبريز

  ساعت: 23:59

  ظرفیت: 22 نفر

  550,000ریال
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر تهران به تبریز میتوانید از پرواز استفاده نمایید