بلیط اتوبوس تهران به شیراز برای تاریخ چهارشنبه 21 آذر

رزرو و خرید بلیط اتوبوس تهران به شیراز بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • مارال تک صندلی ۲۹نفره

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 17 نفر

  680,000ریال
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 10 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 13 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 14:40

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • بی۹ * V.I.P 25

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 12 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 15 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی ای پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 10 نفر

  810,000ریال
 • بی۹ * V.I.P 25

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:05

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 16:15

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی آی پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:45

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • B9R-45 ولوو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:45

  ظرفیت: 23 نفر

  480,000
  336,000ریال
  30 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران جهرم

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 10 نفر

  810,000ریال
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران جهرم

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 7 نفر

  810,000ریال
 • بی ۹*Special

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 20 نفر

  480,000
  384,000ریال
  20 %
 • وی ای پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:15

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:15

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • اتوبوس vip تخت شو

  ترمینال جنوب تهران (خزانه) عسلويه

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 9 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  729,000ریال
  10 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره //باشام رایگان

  پایانه غرب تهران شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • VIP

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی ای پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 18:45

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی تخت شو۲۵نفره مانیتور دار

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • ولوو ۲۵ نفره تخت شو با شام رایگان و اینترنت پرسرعت

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 16 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • مان V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره //باشام رایگان

  پایانه غرب تهران شیراز

  ساعت: 19:15

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • MAN ViP باشام واینترنت رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:15

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • مارالVIPبا مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی آی پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال غرب (آزادی) شيراز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی + شام

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 15 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • ۲۵نفره V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 20:15

  ظرفیت: 16 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 20:35

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 13 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • وی ای پی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • مان V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 10 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 21:05

  ظرفیت: 23 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 12 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ۲۵نفره V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 15 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 22:05

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • VIPدرسا مانیتوردار

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 6 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر تهران به شیراز میتوانید از پرواز استفاده نمایید