بلیط اتوبوس تهران به شیراز برای تاریخ چهارشنبه 1 اسفند

رزرو و خرید بلیط اتوبوس تهران به شیراز بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • اتوبوس VIP-MARAL

  ترمینال جنوب تهران (خزانه) اصفهان

  ساعت: 08:30

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • اتوبوس VIP-تخت شو

  ترمینال جنوب تهران (خزانه) عسلويه

  ساعت: 10:45

  ظرفیت: 8 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 10:45

  ظرفیت: 4 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) عسلويه

  ساعت: 10:45

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • مارال۲۵* V.I.P

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • مارال۲۵* V.I.P

  پایانه جنوب(تهران) کازرون

  ساعت: 12:45

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره

  پایانه جنوب(تهران) کازرون

  ساعت: 13:00

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • B9R-45 ولوو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 13:45

  ظرفیت: 29 نفر

  480,000
  336,000ریال
  30 %
 • مارال تک صندلی ۲۹نفره

  پایانه جنوب تهران جهرم

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 25 نفر

  680,000ریال
 • اسکانیا کلاسیک ۲۵نفره

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 14:45

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • بی۹ * V.I.P 25

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000ریال
 • اسکانیا ۴۴ نفره

  پایانه جنوب تهران نی ریز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 30 نفر

  480,000ریال
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 16 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) نی ریز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000ریال
 • بی۹ * V.I.P 25

  پایانه جنوب(تهران) نی ریز

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 15 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:05

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 16:15

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • VIPتخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) نی ریز

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000ریال
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000ریال
 • وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 16:45

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران جهرم

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 12 نفر

  810,000ریال
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران جهرم

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 6 نفر

  810,000ریال
 • VIP

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:15

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:15

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • اتوبوس vip تخت شو

  ترمینال جنوب تهران (خزانه) عسلويه

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 9 نفر

  810,000
  591,300ریال
  27 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) عسلويه

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  672,300ریال
  17 %
 • وای پی تخت شو ۲۵ اقای سرفراز

  پایانه جنوب تهران داراب (فارس )

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 16 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره //باشام رایگان

  پایانه غرب تهران شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 15 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • VIPتخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 17:45

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000ریال
 • وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) عسلويه

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 17 نفر

  810,000ریال
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000ریال
 • ولوو بی ۹ تخت شو۲۵نفرهVIP

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • وی آی پی + شام

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 22 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • VIPتخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • مارال تخت شو ۲۵نفره //باشام رایگان

  پایانه غرب تهران شیراز

  ساعت: 19:15

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  567,000ریال
  30 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:15

  ظرفیت: 7 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000ریال
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال غرب (آزادی) شيراز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000ریال
 • VIPتخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 21 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ۲۵نفره V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 7 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 20:15

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 25 نفر

  810,000ریال
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 0 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • V I P

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 20:35

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • وی آی پی + شام

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • VIPتخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • درســا V.I.P(مانیتوردار)

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 9 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 21:05

  ظرفیت: 23 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • درسا VIP با مانيتور شخصي

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 24 نفر

  810,000ریال
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 23 نفر

  810,000ریال
 • تخت شو سه محور با شام رایگان

  پایانه غرب(تهران) شیراز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
 • ۲۵نفره V.I.P

  پایانه بیهقی(تهران) شیراز (فارس )

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 12 نفر

  810,000
  688,500ریال
  15 %
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 22:05

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 20 نفر

  810,000ریال
 • وی آی پی تخت شو

  پایانه جنوب(تهران) شیراز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 19 نفر

  810,000
  607,500ریال
  25 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال بیهقی تهران شيراز

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 14 نفر

  810,000ریال
 • VIPدرسا مانیتوردار

  پایانه جنوب تهران شیراز

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 18 نفر

  810,000
  648,000ریال
  20 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر تهران به شیراز میتوانید از پرواز استفاده نمایید