بلیط اتوبوس دزفول به تهران

رزرو و خرید بلیط اتوبوس دزفول به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

تعداد 25 اتوبوس دزفول به تهران برای تاریخ پنجشنبه 24 آبان یافت شد

 • MAN.V.I.P مانیتوردار(حرکت صبح)خانم حمدانی۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱-)

  دزفول تهران

  ساعت: 08:45

  ظرفیت: 5 نفر

  680,000 ریال
 • MAN.V.I.P مانیتوردار(حرکت صبح)خانم حمدانی۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱-)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 08:45

  ظرفیت: 5 نفر

  680,000 ریال
 • MAN.V.I.Pمانیتوردار ( ترمینال ۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱) زارع

  دزفول تهران

  ساعت: 08:45

  ظرفیت: 3 نفر

  600,000 ریال
 • MAN.V.I.Pمانیتوردار ( ترمینال ۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱) زارع

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 08:45

  ظرفیت: 3 نفر

  680,000 ریال
 • Classic 44..(خانم حمدانی ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱)

  دزفول تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 0 نفر

  420,000 ریال
 • Classic 44..(خانم حمدانی ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 0 نفر

  336,000 ریال
 • اسکانیا / ۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۴

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 4 نفر

  420,000 ریال
 • اسکانیا(ابتدای جاده شمس اباد.ترمینال بزرگ دزفول ۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۱ خانم بلوطی)

  دزفول تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 7 نفر

  420,000 ریال
 • اسکانیا(ابتدای جاده شمس اباد.ترمینال بزرگ دزفول ۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۱ خانم بلوطی)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 7 نفر

  420,000 ریال
 • SCANIA 44 (ترمینال بزرگ ۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱)زارع

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 0 نفر

  420,000 ریال
 • (ولووبی ۹)(بلوار۱۵خردادنبش دادگستری***(۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲)

  دزفول تهران

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 21 نفر

  420,000 ریال
 • ViP مانیتوردار (ترمینال بزرگ دزفول - ابتدای جاده شمس آباد) ۴۲۲۸۴۰۰۸-۰۶۱

  دزفول تهران

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 1 نفر

  680,000 ریال
 • DORSA .V.I.Pمانیتوردار ......شام رایگان..... (تلفن رزرو بلیت۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ و ۰۹۱۰۶۳۴۷۵۸۰خانم بلوطی)*******

  دزفول تهران

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 1 نفر

  680,000 ریال
 • vip مانیتوردار(شام رایگان) (پشت مصلی جنب ترمینال شوش ۴۲۳۲۸۲۸۲-۰۶۱)

  دزفول تهران

  ساعت: 18:45

  ظرفیت: 1 نفر

  680,000 ریال
 • *DORSA..V.I.P*****با مانیتوراختصاصی.....(شام رایگان).....خ ۱۵خردادنبش دادگستری....(۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲)

  دزفول پایانه جنوب تهران

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 13 نفر

  544,000 ریال
 • V.I.P مانیتوردار(شام رایگان)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 3 نفر

  600,000 ریال
 • مارال VIP (به همراه شام رایگان ) (چهارراه کفش بلا روبروی پمپ بنزین۴۲۴۲۰۸۳۱-۰۶۱)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 8 نفر

  680,000 ریال
 • مارال **V.I.P...با مانیتوراختصاصی(شام ریگان)...خ۱۵خردادنبش دادگستری...(۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲)

  دزفول پایانه جنوب تهران

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 9 نفر

  544,000 ریال
 • .DORSA .V.I.P **** مانیتور دار**** شام رایگان***(تلفن رزرو بلیط ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱ خانم حمدانی)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:45

  ظرفیت: 0 نفر

  544,000 ریال
 • DORSA .V.I.P.... مانیتور..(شخصی)...(همراه باشام)(۰۹۱۶۵۱۵۴۵۹۲زارع)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:45

  ظرفیت: 2 نفر

  510,000 ریال
 • vip مانیتوردار(همراه با شام رایگان)ترمینال بزرگ ۴۲۲۸۴۰۰۷ـ۰۶۱

  دزفول تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 5 نفر

  476,000 ریال
 • vip مانیتوردار(همراه با شام رایگان)ترمینال بزرگ ۴۲۲۸۴۰۰۷ـ۰۶۱

  دزفول تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 5 نفر

  680,000 ریال
 • *DORSA .V.I.P ****** مانیتوردار*** ****** *** شام رایگان****** (۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۱ خانم بلوطی)

  دزفول تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 2 نفر

  612,000 ریال
 • *DORSA .V.I.P ****** مانیتوردار*** ****** *** شام رایگان****** (۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۱ خانم بلوطی)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 2 نفر

  612,000 ریال
 • *DORSA .V.I.P ****** مانیتوردار*** ****** *** شام رایگان****** (۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۱ خانم بلوطی)

  دزفول پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 2 نفر

  612,000 ریال
نمایش فیلترها
بستن فیلترها