بلیط اتوبوس سبزوار به تهران

رزرو و خرید بلیط اتوبوس سبزوار به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

تعداد 16 اتوبوس سبزوار به تهران برای تاریخ پنجشنبه 24 آبان یافت شد

 • وی آی پی- خزانه

  سبزوار تهران

  ساعت: 07:30

  ظرفیت: 19 نفر

  320,000 ریال
 • ولووبی ۹

  سبزوار تهران

  ساعت: 09:30

  ظرفیت: 45 نفر

  360,000 ریال
 • وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 11:30

  ظرفیت: 22 نفر

  450,000 ریال
 • وی ای پی تهرانپارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 12:45

  ظرفیت: 20 نفر

  320,000 ریال
 • وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 13:30

  ظرفیت: 25 نفر

  450,000 ریال
 • وی ای پی

  سبزوار تهران

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 21 نفر

  320,000 ریال
 • وی ای پی کرج

  سبزوار تهران

  ساعت: 20:15

  ظرفیت: 21 نفر

  400,000 ریال
 • وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 24 نفر

  450,000 ریال
 • وی ای پی پارس شام

  سبزوار تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 23 نفر

  360,000 ریال
 • وی ای پی پارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 25 نفر

  320,000 ریال
 • وی ای پی خزانه شام

  سبزوار تهران

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 17 نفر

  360,000 ریال
 • وی ای پی پارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 24 نفر

  320,000 ریال
 • وی آی پی پارس شام اینترنت

  سبزوار تهران

  ساعت: 22:15

  ظرفیت: 23 نفر

  360,000 ریال
 • وی ای پی پارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  320,000 ریال
 • وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 22:50

  ظرفیت: 25 نفر

  450,000 ریال
 • وی ای پی پارس

  سبزوار تهران

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 18 نفر

  320,000 ریال
نمایش فیلترها
بستن فیلترها