بلیط اتوبوس شیراز به آبادان برای تاریخ شنبه 27 بهمن

رزرو و خرید بلیط اتوبوس شیراز به آبادان بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • ۲۵ نفره VIP همراه باشام گرم

  پایانه کاراندیش (شیراز) خرمشهر

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 5 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • بی ۹

  پایانه کاراندیش (شیراز) آبادان

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 9 نفر

  350,000
  315,000ریال
  10 %
 • ولوو بی۹ (جدید) با پذیرایی (ویژه) ، باما(همسفر) شوید.

  پایانه کاراندیش (شیراز) خرمشهر

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 27 نفر

  350,000
  315,000ریال
  10 %
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال کاراندیش شیراز خرمشهر

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 18 نفر

  350,000
  315,000ریال
  10 %
 • اتوبوس اسکانيا مارال

  ترمینال کاراندیش شیراز آبادان

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 12 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • SCANIA MARAL

  پایانه امیرکبیر (شیراز) آبادان

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 17 نفر

  350,000
  315,000ریال
  10 %
 • اتوبوس vipاسکانيامارال

  ترمینال کاراندیش شیراز خرمشهر

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 3 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز آبادان

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 5 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • اتوبوس بي9مانيتوردار

  ترمینال کاراندیش شیراز خرمشهر

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 6 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • مارال VIP رويال تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز آبادان

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 12 نفر

  650,000ریال
 • (vip) درسا مانیتوردارشخصی(جدید) همراه با اینترنت و شام، باما (همسفر) شوید

  پایانه کاراندیش (شیراز) آبادان

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 4 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • اتوبوس vipبي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز خرمشهر

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 0 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • مارال VIP تخت شو با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال امیرکبیر شیراز آبادان

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 8 نفر

  650,000ریال
 • مارال VIP رويال تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال امیرکبیر شیراز آبادان

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 9 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
 • درسا VIP مانیتوردار همراه با شام و اینترنت رایگان

  پایانه امیرکبیر (شیراز) آبادان

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 5 نفر

  650,000
  585,000ریال
  10 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر شیراز به آبادان میتوانید از پرواز استفاده نمایید