بلیط اتوبوس شیراز به تهران برای تاریخ یکشنبه 30 دی

رزرو و خرید بلیط اتوبوس شیراز به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • اتوبوس اسکانيا

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 10:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (VIP) بی۹کلاس تخت شوباپذیرایی ویژه*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 11:45

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس بي9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 12:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 13:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس اسکانيا

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تخت شو(VIP)مان

  پایانه کاراندیش (شیراز) سارئ

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 0 نفر

  820,000
  738,000ریال
  10 %
 • اسکانیا تک صندلیVIP با تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPتخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPبی ۹تخت شو۲۵نفره

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 11 نفر

  820,000
  721,600ریال
  12 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 15:35

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 12 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با میوه و اینترنت

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 15:50

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VOLVO B9 -VIP همراه با WIFI و تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  533,000ریال
  35 %
 • ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو 25 نفره VIP

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 9 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اسکانیا مارال باپذیرایی ویژه *****

  پایانه کاراندیش (شیراز) گرگان

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 26 نفر

  500,000
  450,000ریال
  10 %
 • تخت شو (B9 (VIP

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس vipبي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس VIPبي9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 18 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VOLVO B9 -VIP همراه با WIFI و تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  533,000ریال
  35 %
 • VIPتخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (vip)تخت شوهمراه با (شام گرم ویژه) و(صبحانه ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) کرج

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 14 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز کرج

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو 25 نفره VIP با اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تخت شو (B9 (VIP

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPمارال۲۵نفره تخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 21 نفر

  820,000
  721,600ریال
  12 %
 • VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با میوه و اینترنت

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 17:40

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • اتوبوس vipولوبي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران ارژانتين و جنوب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 15 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره میهن نور آریا

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VOLVO B9 -VIP همراه با WIFI و تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  533,000ریال
  35 %
 • بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 6 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPتخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با میوه و اینترنت

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:05

  ظرفیت: 21 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس اسکانياVIP

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  688,800ریال
  16 %
 • ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 21 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز کرج

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس وي آي پي -بي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تک صندلی

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 9 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • وی آی پی (درسا)درجه یک مانیتوردار

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 16 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تخت شو (B9 (VIP

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPهایپرتمام تخت شوماهان همراه باپذیرایی(میوه)

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 18:45

  ظرفیت: 11 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • اتوبوس vipبي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران ارژانتين و جنوب

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس وي آي پي -بي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره میهن نور آریا

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VOLVO B9 -VIP همراه با WIFI و تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 16 نفر

  820,000
  533,000ریال
  35 %
 • VIPتخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران کاشان

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 20 نفر

  820,000ریال
 • (MAN (vip تخت شو همراه با شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (MAN (vip تخت شو همراه با شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPمارال۲۵نفره تخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  721,600ریال
  12 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 19:05

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 19:15

  ظرفیت: 18 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس اسکانياVIP

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  688,800ریال
  16 %
 • مارال مانيتوردار VIP تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس vipبي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران ارژانتين و جنوب

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز کرج

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • اتوبوس وي آي پي -بي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 23 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • SCANIA MARAL -VIP همراه با WIFI و تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 16 نفر

  820,000
  533,000ریال
  35 %
 • (vip ) تخت شو ۲۵نفره همراه با (شام گرم ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 20 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (vip ) تخت شو ۲۵نفره همراه با (شام گرم ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 20 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 20:05

  ظرفیت: 23 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با میوه و اینترنت

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:15

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • اتوبوس vipبي 9

  ترمینال کاراندیش شیراز کرج

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 21 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • مارال VIP رويال تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 24 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPتخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با میوه و اینترنت

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 14 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز کرج

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تخت شو مانیتور دار(جایگاه ۲۴)

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 19 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VOLVO B9 -VIP همراه با WIFI و تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 14 نفر

  820,000
  533,000ریال
  35 %
 • (vip)کلاس تخت شو(جدید)درسا مانیتوردارشخصی همراه با اینترنت، شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 15 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (vip)کلاس تخت شو(جدید)درسا مانیتوردارشخصی همراه با اینترنت، شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 15 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با میوه و اینترنت

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 17 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ترمینال کاراندیش شیراز تهران جنوب

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز کرج

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • VIPهایپرتمام تخت شوماهان همراه باپذیرایی(میوه)

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 21:40

  ظرفیت: 11 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 20 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPتخت شو

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (vip)تخت شوهمراه با (شام گرم ویژه) و(صبحانه ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • (vip)تخت شوهمراه با (شام گرم ویژه) و(صبحانه ویژه) رایگان همسفر

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIPهایپرتمام تخت شوماهان همراه باپذیرایی(میوه)

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 12 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام رایگان واینترنت پر سرعت *شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 22:05

  ظرفیت: 22 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با شام و پذيرايي ويژه

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • VIP تک صندلی

  پایانه کاراندیش (شیراز) تهران جنوب

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 9 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
 • Vip اسکانیا سه محور تخت شو کامل

  پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 23:20

  ظرفیت: 20 نفر

  820,000
  656,000ریال
  20 %
 • ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

  ترمینال کاراندیش شیراز تهران

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 25 نفر

  820,000
  697,000ریال
  15 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر شیراز به تهران میتوانید از پرواز استفاده نمایید