بلیط اتوبوس مشهد به تهران برای تاریخ چهارشنبه 21 آذر

رزرو و خرید بلیط اتوبوس مشهد به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • اتوبوس ولو 44

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 43 نفر

  480,000ریال
 • اسکانیا ۳۰صندلی

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 21 نفر

  720,000
  648,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 39 نفر

  480,000ریال
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 39 نفر

  480,000ریال
 • وی ای پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • اتوبوس بنزوي آي پي

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 14:50

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000ریال
 • اتوبوس ولو 44

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 37 نفر

  480,000ریال
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 37 نفر

  480,000ریال
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 35 نفر

  480,000ریال
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 23 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو) با شام رایگان

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 19 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • مارال ۲۵ نفره وی آی پی

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 23 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • مارال ۲۵نفره ( وی آی پی ) تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • مارال ۲۵نفره ( وی آی پی ) تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000ریال
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره ( آر‍‍‍‍‍‍‍‍ژانتين )

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 23 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر مشهد به تهران میتوانید از پرواز استفاده نمایید