بلیط اتوبوس مشهد به تهران برای تاریخ چهارشنبه 1 اسفند

رزرو و خرید بلیط اتوبوس مشهد به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • وی ای پی تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 06:30

  ظرفیت: 22 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی ای پی تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 08:00

  ظرفیت: 22 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی ای پی تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 09:00

  ظرفیت: 17 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) کرمانشاه

  ساعت: 09:20

  ظرفیت: 0 نفر

  790,000ریال
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 13:30

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )

  مشهد (خراسان ) تبریز

  ساعت: 13:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • اسکانیا ۳۰صندلی

  مشهد (خراسان ) همدان

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 29 نفر

  720,000
  648,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • اتوبوس اسکانيا وي آي پي

  ترمینال امام رضا مشهد اروميه

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • وی ای پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) ارومیه

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  750,500ریال
  5 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )

  مشهد (خراسان ) تبریز

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • مارال 29 نفره VIP

  ترمینال امام رضا مشهد قم

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 29 نفر

  790,000ریال
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • اسکانیا

  مشهد (خراسان ) قزوین

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 32 نفر

  480,000ریال
 • وی ای پی تخت شو

  مشهد (خراسان ) تبریز

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 17 نفر

  790,000ریال
 • مارال 29 نفره VIP

  ترمینال امام رضا مشهد قم

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 29 نفر

  790,000ریال
 • وی ای پی تخت شو

  مشهد (خراسان ) زنجان

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 18 نفر

  790,000ریال
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • اتوبوس ولووبي9

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • مارال 29 نفره VIP

  ترمینال امام رضا مشهد کرج

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 29 نفر

  790,000ریال
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 19 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 16 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • اتوبوس ولو40

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 38 نفر

  480,000ریال
 • اتوبوس مان وي0اي 0پي

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 26 نفر

  790,000ریال
 • وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو) با شام رایگان

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 19 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • مارال ۲۵ نفره وی آی پی

  مشهد (خراسان ) کرج

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو ۴۵ نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:05

  ظرفیت: 28 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 18:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 19 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) کرج

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 23 نفر

  790,000ریال
 • اسکانیا۴۴نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 28 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • مارال ۲۵نفره ( وی آی پی ) تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • وی ای پی تخت شو

  مشهد (خراسان ) کرج

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 22 نفر

  790,000ریال
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) کرج

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • ولوو۴۰نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 40 نفر

  480,000ریال
 • ولوو ۴۵ نفره

  مشهد (خراسان ) کرج

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 45 نفر

  480,000ریال
 • وي آي پي ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 19:05

  ظرفیت: 15 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو) با شام رایگان

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • مارال ۲۵نفره ( وی آی پی ) تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 15 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) کرج

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • اسکانیا

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 32 نفر

  480,000
  432,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پی (بي ۹)

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 24 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال امام رضا مشهد تهران

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000ریال
 • وي آي پي ۲۵نفره ( آر‍‍‍‍‍‍‍‍ژانتين )

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
 • وي آي پي ۲۵نفره تخت شو

  مشهد (خراسان ) تهران

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 25 نفر

  790,000
  711,000ریال
  10 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر مشهد به تهران میتوانید از پرواز استفاده نمایید