بلیط اتوبوس کرمان به شیراز برای تاریخ دوشنبه 19 آذر

رزرو و خرید بلیط اتوبوس کرمان به شیراز بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • اتوبوس رويال

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 06:00

  ظرفیت: 24 نفر

  490,000ریال
 • اتوبوس ولو 44

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 06:30

  ظرفیت: 0 نفر

  260,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 06:30

  ظرفیت: 31 نفر

  260,000
  234,000ریال
  10 %
 • اتوبوس بي9 تخت شو

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 07:30

  ظرفیت: 25 نفر

  490,000ریال
 • اتوبوس بي9

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 11:30

  ظرفیت: 16 نفر

  490,000
  441,000ریال
  10 %
 • اتوبوس b9R

  ترمینال آدینه کرمان اهواز

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 19 نفر

  490,000
  392,000ریال
  20 %
 • اتوبوس b9R

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 12:45

  ظرفیت: 10 نفر

  490,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 13:15

  ظرفیت: 20 نفر

  490,000
  441,000ریال
  10 %
 • اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

  ترمینال آدینه کرمان اهواز

  ساعت: 13:45

  ظرفیت: 12 نفر

  490,000
  392,000ریال
  20 %
 • اتوبوس بي9 تخت شو

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 19:00

  ظرفیت: 20 نفر

  490,000ریال
 • اتوبوس ولو 44

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 0 نفر

  260,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 40 نفر

  260,000ریال
 • اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 21:45

  ظرفیت: 19 نفر

  490,000
  441,000ریال
  10 %
 • اتوبوس بي9 تخت شو

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 20 نفر

  490,000ریال
 • اتوبوس ولوو ويژه 42با پذيرايي البرز

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 36 نفر

  260,000
  234,000ریال
  10 %
 • اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 17 نفر

  490,000
  441,000ریال
  10 %
 • اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

  ترمینال آدینه کرمان شيراز

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 16 نفر

  490,000
  441,000ریال
  10 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر کرمان به شیراز میتوانید از پرواز استفاده نمایید