بلیط اتوبوس یزد به تهران برای تاریخ شنبه 27 بهمن

رزرو و خرید بلیط اتوبوس یزد به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • غزال وی ای پی

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 08:30

  ظرفیت: 0 نفر

  600,000ریال
 • غزال وی ای پی

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 08:30

  ظرفیت: 0 نفر

  600,000ریال
 • اتوبوس غزال تخت شو

  ترمینال شهرداری یزد تهران آزادي (پايانه غرب)

  ساعت: 10:30

  ظرفیت: 18 نفر

  600,000
  480,000ریال
  20 %
 • کلاسیک ویژه/۴۴نفره

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 11:30

  ظرفیت: 20 نفر

  350,000ریال
 • VIP تخت شو

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 20 نفر

  600,000ریال
 • VIP تخت شو

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 22 نفر

  600,000
  480,000ریال
  20 %
 • مارال وی ای پی

  یزد تهران

  ساعت: 12:45

  ظرفیت: 19 نفر

  600,000
  420,000ریال
  30 %
 • کلاسیک ویژه/۴۴نفره

  یزد گرگان

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 8 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا.مارال.۴۴

  یزد گرگان

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 20 نفر

  350,000ریال
 • VIP تخت شو

  یزد رشت

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 20 نفر

  600,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا تخت شو 25 نفره

  ترمینال شهرداری یزد اروميه

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 19 نفر

  550,000ریال
 • اسکانیا تک صندلی

  یزد گرگان

  ساعت: 15:20

  ظرفیت: 9 نفر

  480,000ریال
 • کلاسیک تک صندلی مجهزبه اینترنت رایگان

  یزد گرگان

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 20 نفر

  450,000ریال
 • مارال تک صندلی

  یزد گنبدکاووس

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 25 نفر

  500,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا32

  ترمینال شهرداری یزد گنبدکاووس

  ساعت: 16:15

  ظرفیت: 12 نفر

  480,000
  408,000ریال
  15 %
 • اتوبوس اسکانيا36

  ترمینال شهرداری یزد تبريز

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 27 نفر

  480,000ریال
 • اسکانیا

  یزد کرج

  ساعت: 20:20

  ظرفیت: 20 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا

  یزد پایانه شرق(تهران)

  ساعت: 20:25

  ظرفیت: 25 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا

  یزد پایانه شرق(تهران)

  ساعت: 20:25

  ظرفیت: 25 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا.مارال.۴۴

  یزد کرج

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 21 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 22 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا

  یزد کرج

  ساعت: 20:45

  ظرفیت: 10 نفر

  350,000ریال
 • کلاسیک تک صندلی۳۲نفره

  یزد کرج

  ساعت: 20:45

  ظرفیت: 9 نفر

  480,000ریال
 • سوپرکلاسیک ویژه/۳۲نفره

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 23 نفر

  480,000ریال
 • اسکانیا

  یزد کرج

  ساعت: 21:00

  ظرفیت: 32 نفر

  350,000ریال
 • سوپرکلاسیک ویژه/۳۲نفره

  یزد کرج

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 21 نفر

  480,000ریال
 • سه محور غزال

  یزد پایانه شرق(تهران)

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 5 نفر

  600,000ریال
 • سه محور غزال

  یزد پایانه شرق(تهران)

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 5 نفر

  600,000ریال
 • اسکانیا

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 24 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 24 نفر

  350,000ریال
 • غزال VIP تخت شو

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 21:15

  ظرفیت: 9 نفر

  610,000
  518,500ریال
  15 %
 • vip

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 21:20

  ظرفیت: 6 نفر

  580,000ریال
 • vip

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 21:20

  ظرفیت: 6 نفر

  580,000ریال
 • مارال وی ای پی

  یزد تهران

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 22 نفر

  600,000
  420,000ریال
  30 %
 • مارال وی ای پی

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 22 نفر

  600,000
  420,000ریال
  30 %
 • مارال وی ای پی

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 22 نفر

  600,000
  420,000ریال
  30 %
 • غزالvip تخت شو

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 14 نفر

  600,000
  540,000ریال
  10 %
 • سه محور غزال

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 13 نفر

  600,000ریال
 • سه محور غزال

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 13 نفر

  600,000
  420,000ریال
  30 %
 • کلاسیک تک صندلی

  یزد کرج

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 23 نفر

  450,000ریال
 • vip

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 8 نفر

  580,000ریال
 • غزال VIP تخت شو

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 21 نفر

  610,000ریال
 • غزال VIP تخت شو

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 21 نفر

  610,000
  488,000ریال
  20 %
 • (درسا تخت شو مانیتوردار)

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 17 نفر

  600,000
  510,000ریال
  15 %
 • (درسا تخت شو مانیتوردار)

  یزد پایانه بیهقی(تهران)

  ساعت: 22:00

  ظرفیت: 17 نفر

  600,000
  510,000ریال
  15 %
 • غزالvip تخت شو

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 22:15

  ظرفیت: 12 نفر

  500,000ریال
 • سه محورvip تخت شو

  یزد کرج

  ساعت: 22:15

  ظرفیت: 23 نفر

  610,000ریال
 • غزال VIP تخت شو

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 22:15

  ظرفیت: 9 نفر

  610,000
  518,500ریال
  15 %
 • غزال vip تخت شو

  یزد کرج

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 19 نفر

  600,000ریال
 • غزال وی ای پی

  یزد کرج

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 9 نفر

  600,000
  510,000ریال
  15 %
 • مان

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 39 نفر

  350,000
  315,000ریال
  10 %
 • غزال VIP تخت شو

  یزد کرج

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 9 نفر

  610,000ریال
 • اتوبوس اسکانيا44

  ترمینال شهرداری یزد کرج

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 17 نفر

  350,000
  297,500ریال
  15 %
 • اسکانیا

  یزد تهران

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 44 نفر

  350,000ریال
 • اسکانیا

  یزد کرج

  ساعت: 23:15

  ظرفیت: 19 نفر

  350,000ریال
 • vip

  یزد کرج

  ساعت: 23:20

  ظرفیت: 8 نفر

  580,000ریال
 • غزال VIP تخت شو

  یزد پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 23:25

  ظرفیت: 8 نفر

  610,000
  518,500ریال
  15 %
 • غزال VIP تخت شو

  یزد کرج

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 19 نفر

  610,000ریال
 • VIP تخت شو

  یزد پایانه جنوب(تهران)

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 20 نفر

  600,000
  480,000ریال
  20 %
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر یزد به تهران میتوانید از پرواز استفاده نمایید