قوانین


قوانین فروش و کنسلی پروازهای چارتری (مهم)

کاروانو هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از موارد زیر را بر عهده نخواهد داشت:

1. در صورت عدم صدور ویزا و یا عدم اعتبار پاسپورت، آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از کنسلی بلیط پروازهای خارجی بر عهده نخواهد داشت.

2. در صورت هرگونه اشتباه در انتخاب مبدا و مقصد، بدلیل ثبت آنی خرید شما در ایرلاین هوایی مورد نظر، وجه شما با توجه به قوانین کنسلی چارتری، استرداد و یا سوخت می گردد.


3. بعد از اتمام خرید بلیط خود را دانلود نموده و صحت مشخصات ثبت شده در بلیط را بررسی فرمایید. سپس آن را چاپ کرده و در فرودگاه حتماً به همراه داشته باشید.

4. در صورت کنسل شدن پرواز از طرف ایرلاین و یا در صورتی که به دلیل تاخیر بیش از 2 ساعت خواهان کنسل نمودن بلیط و پرواز هستید، حتما بلیط را در فرودگاه مهر نمایید، در غیر این صورت از بازگشت وجه بلیط کنسل شده به شما معذوریم.

5. پروازهای چارتر غیر قابل استرداد، یا با درصد جریمه های بالا قابل استرداد هستند. لذا هنگام خرید بلیط به این نکته توجه فرمایید. کنسل نمودن بلیط تنها با درخواست در روزهای کاری و زمان اداری و با شرایط مذکور قابل رسیدگی می باشد:

از 72 تا 48 ساعت مانده به پرواز با جریمه 50 % بشرط فروش
و تا قبل از 24 ساعت مانده به پرواز با جریمه 70 % بشرط فروش (کنسل نمودن بلیط در زمان کمتر از 24 ساعت مانده به پرواز ممکن نبوده و کل مبلغ سوخت می گردد)

6. در صورت عدم رسیدن به پرواز هیچ مبلغی به مسافر مسترد نشده و کل مبلغ سوخت میگردد.

7. جهت تهیه بلیط INF (بیمه پروازی کودکان زیر 2 سال بدون صندلی) با نرخ مصوب و بدون واسطه، در زمان پرواز به همراه شناسنامه کودک به محل فروش بلیط فرودگاه در ترمینال پروازی خود مراجعه فرمایید.

8. کانتر کلیه پروازهای داخلی حداکثر تا 120 دقیقه قبل از پرواز بسته شده و خرید در این زمان تنها در صورت وجود ظرفیت خالی در فرودگاه و ترمینال پرواز مورد نظر با قیمت مصوب امکان پذیر می باشد.

جهت اطمینان از درصد جریمه دقیق کنسلی لطفا با پشتیبان کاروانو تماس حاصل نمایید
09352700430 - 05138848920


جدول شرایط جریمه و استرداد بلیط های سیستمی ایرلاین های داخلی: